Kunta tiedottaa: harjoitukset jatkuvat 18.11. lähtien korona-ajan ehdoilla

Jussi Somero
16.11.2020

Eli harjoitukset jatkuvat normaalisti 18.11. lähtien.

Tällä viikolla:

maanantai juniorivuoro 18-19.30

torstai vuorenmäki 18-20 (9-gup ylöspäin kaikki ikäryhmät)
perjantai veikkola 19-20.30 alkeiskurssi toisella puolella ja 9-gup ylöspäin toisella puolella salia.
sunnuntaina vuorenmäki 11-13 9-gup ja ylöspäin kaikki ikäryhmät.


 

Tartuntatautiyksiköstä saamamme tiedon mukaan Kirkkonummen rajoitukset tilojensa käytöstä kaikessa aikuisten sisäharrastustoiminnassa päättyvät aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Perusturvapalveluiden tiedote kokonaisuudessaan löytyy kunnan internetsivuilta: https://www.kirkkonummi.fi/kirkkonummen-rajoitukset-tilojensa-kaytosta-kaikessa-aikuisten-sisaharrastustoiminnassa-paattyvat-aiemmin-ilmoitetun-mukaisesti-suosituksia-tartuntojen-leviamisen-estamiseksi-edelleen-tarpeen-noudattaa


Luettehan tiedotteen tarkkaan. Pyydämme mahdolliset lisäkysymykset harrastustoiminnan järjestämiseen liittyen osoitteeseen: tilavaraukset@kirkkonummi.fi


Terveisin, Kirkkonummen vapaa-aikapalvelut

 

 

Kirkkonummen rajoitukset tilojensa käytöstä kaikessa aikuisten sisäharrastustoiminnassa päättyvät aiemmin ilmoitetun mukaisesti – suosituksia tartuntojen leviämisen estämiseksi edelleen tarpeen noudattaa

 

Kirkkonummen kunta rajoitti tilojensa käyttöä aikuisten sisäharrastustoimintaan ajalla 3.-17.11.2020 tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n perusteella. Koronavirustartuntojen (COVID-19) määrä on kunnassa hieman laskenut, minkä vuoksi rajoitustoimia ei ole tällä hetkellä tarve jatkaa ja rajoituksen viimeinen voimassaolopäivä on aiemmin ilmoitetun mukaisesti 17.11.2020. Kunnan tiedote löytyy kokonaisuudessaan internet-sivuilta LINKKI:

 

Kirkkonummi on kuitenkin edelleen koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa. Jos tartuntojen ja altistumisten määrät alkavat kasvaa, ovat uudet, nopeastikin voimaan tulevat rajoitukset mahdollisia. Harrastustoiminnassa on tärkeää noudattaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Olympiakomitean ja lajiliittojen suosituksia.

 

Suositukset huomioitava toimintaa järjestettäessä

 

Kunta edellyttää kasvomaskia kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä ja suosittelee sitä myös kaikille yläasteikäisille harrastustoimintaan osallistuville ja yleisölle kunnan hallinnoimissa sisätiloissa kuten aula- ja odotustiloissa, saapumis- ja kokoontumistiloissa, pukuhuoneissa ja muissa vastaavissa tiloissa ja yhteiskuljetuksissa. Liikunta- ja urheilusuorituksen aikana sekä uimahallin allastiloissa ja muissa ns. märkätiloissa maskia ei tarvitse käyttää. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka terveydentilansa vuoksi eivät voi maskia käyttää. Myös valmentajilta ja ohjaajilta edellytetään kasvomaskin käyttöä koko harrastustoiminnan ajan. Myös kuoroharjoituksissa pyritään kasvomaskin käyttöön. Amatööriorkestereiden tulee harkita ohjelmistoaan ilman puhallinsoittimia, muut käyttävät kasvomaskia.

 

Kirkkonummen tartuntatautiyksikkö suosittelee myös alla olevia ohjeita noudatettavaksi kaikessa harrastustoiminnassa. Suositukset pohjautuvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ohjeistukseen.

 

Toiminnan järjestäjän muistilista:

 

• Harrastustoimintaan, harjoituksiin ja otteluihin osallistutaan vain terveenä ja täysin oireettomana. Lieviäkään oireita ei saa olla.

• Harrastusryhmän koko suositellaan olevan enintään 20 henkilöä toiminnan ohjaajat ja valmentajat mukaan lukien.

• Sisääntuloa porrastetaan.

• Suositaan erillisiä pienryhmiä ja vältetään ryhmien yhteisharjoittelua sekä sekoittumista.

• Noudatetaan mahdollisuuksien mukaan kahden (2) metrin turvavälejä sisä- ja ulkotiloissa. Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.

• Hyödynnetään etäyhteyksiä, myös ikääntyneiden liikuntaharrastusten osalta.

• Saattajat ja huoltajat tulevat sisätiloihin vain, jos se on välttämätöntä. Saattajia tai huoltajia voi saapua tilaan vain yksi/ huollettava tai saatettava. Saattajan ja huoltajan on käytettävä tiloissa kasvomaskia, jollei sille ole terveydellistä estettä.

• Kunta edellyttää kasvomaskia kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä ja suosittelee sitä myös kaikille yläasteikäisille harrastustoimintaan osallistuville ja yleisölle kunnan hallinnoimissa sisätiloissa kuten aula- ja odotustiloissa, saapumis- ja kokoontumistiloissa, pukuhuoneissa ja muissa vastaavissa tiloissa ja yhteiskuljetuksissa. Liikunta- ja urheilusuorituksen aikana sekä uimahallin allastiloissa ja muissa ns. märkätiloissa maskia ei tarvitse käyttää. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, joilla on terveydellinen este maskin käyttämiseen.

• Myös kuoroharjoituksissa pyritään kasvomaskin käyttöön. Amatööriorkestereiden tulee harkita ohjelmistoaan ilman puhallinsoittimia, muiden suositellaan käyttävän kasvomaskia.

• Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia tulee noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

• Harrastusvälineet ovat henkilökohtaisia.

• Liikuntavaatteet puetaan päälle mahdollisuuksien mukaan jo kotona. Näin pukuhuoneessa vietetty aika pysyy mahdollisimman lyhyenä. Vältetään pukutilojen käyttämistä.

• Järjestävä taho huolehtii tilojen jälkisiivouksesta.

 

Edelleen suositellaan, että suuria kulttuuri- ja urheiluharrastetapahtumia (kuten näyttelyt, konsertit, urheiluturnaukset yms.) ei järjestettäisi. Jos tällainen tapahtuma katsotaan ehdottoman perustelluksi, osallistujien kokonaismäärä tulisi rajoittaa alle 50 henkilöön ja järjestää tapahtuma ilman yleisöä. Jos yleisöä tulee kuitenkin paikalle, tapahtumajärjestäjä voi edellyttää tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä tiedottamalla siitä etukäteen.