Harjoitukset aikuisryhmille sallitaan 1.6.2021 alkaen koronarajoitusten mukaan, Veikkola

Jussi Somero
28.5.2021

Sonkal Veikkola pääsee harjoittelemaan kesävuoroilla 8.6.2021 alkaen oudattaen rajoituksia.

 


Koronarajoitukset Kirkkonummella 1.6.2021 alkaen

Lue koko tiedote: https://www.kirkkonummi.fi/koronarajoitukset-kirkkonummella-162021-alkaen

Rajoituksista tiedotetaan seuraavan kerran viikolla 24.

Lisätiedot: tilavaraukset(a)kirkkonummi.fi

Yleisötilaisuudet rajataan sisällä kymmeneen, ulkona 50 henkilöön

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä koskeva kielto järjestää sisä- ja ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia on voimassa 1.6. – 15.6.2021. Etelä-Suomen aluehallintovirasto varautuu kuitenkin tekemään mahdollisia uusia päätöksiä nopealla aikataululla tilanteen niin vaatiessa.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan kuitenkin järjestää niin, että niihin osallistuu sisätiloissa enintään 10 henkilöä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilöä. Kokoontumisten järjestäminen edellyttää, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Koronarajoitusten asteittainen avaaminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut 15.6.2021 asti niin sanottua turvavälipäätöstä. Päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden pitää varmistaa, että asiakkailla on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa - turvavälit on siis voitava säilyttää tilojen käytössä. Asiakasmäärää rajoitetaan kunnan tiloissa siten, että turvavälejä on mahdollista noudattaa.

Kunnan yleisölle avoimet, sen hallinnoimat tilat ovat rajoitetusti auki 1.6. – 30.6. seuraavasti:

Kirjastot ovat auki asiakasmäärärajoituksin. Kokoontumis- ja neuvottelutilat avataan rajoitetusti. Kirjasto tiedottaa toiminnasta tarkemmin omilla sivuillaan.

Nuorisotilat voivat olla auki asiakasmäärärajoituksin.

Uimahalli avataan asiakasmäärärajoituksin yleiseen käyttöön 1.6.alkaen. Uimahalli tiedottaa tarkemmista ohjeista omilla sivuillaan.

Väestönsuojan liikuntahalli, kuntosalit, muut sisäliikuntatilat ja koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö sallitaan myös aikuisille ryhmäkoko huomioon ottaen.

Ragvaldsin museoalue avataan rajoitetusti.

Asukaspuistot: Asukaspuistojen toiminta sallitaan rajoitetusti. Seurueiden välillä tulee säilyä turvavälit.

Kunnantalo: Kunnantalon ovet on auki tavanomaiselle asioinnille.

Kunnan hallinnoimat suuret kokoontumistilat, mukaan lukien koulujen tilat, ovat vuokrattavissa 1.6.2021 alkaen.

Kesäleiritoiminta ja yöleirit

Lasten ja nuorten kesäleiritoiminta, sekä yöleirit, sallitaan 1.6.alkaen. Toiminnassa tulee noudattaa terveysturvallisuusohjeita ja turvavälejä.

Ryhmäharrastustoiminta

Ryhmäharrastustoiminta ulkona: Ryhmäharrastustoiminta on sallittu kaiken ikäisille kokoontumisrajoitukset huomioiden. Myös ulkotiloissa suositellaan noudatettavan 2 metrin turvavälejä ja välttämään yhteiskuljetuksia. Aikuisten ryhmäkoko rajoitetaan 50 henkeen.

Ulkotilojen pukukopit ja huoltorakennukset ovat käytettävissä rajoitetuin asiakasmäärin välttämättömälle asioinnille.

Ryhmäharrastustoiminta sisällä: Vuonna 2001 syntyneiden ja tätä nuorempien ohjattu harrastustoiminta on sallittua, toiminnassa ei ole ryhmäkokorajoituksia 1.6.alkaen. Aikuisten ohjattu harrastustoiminta sallitaan 1.6.alkaen, maksimi ryhmäkoko 10 henkeä. Kaiken ikäisten toiminnassa on noudatettava terveysturvallisuusohjeita.

Kunnan tilojen vuoroista tiedotetaan erikseen vuorojenhaltijoita. Harrastustoiminta tulee toteuttaa erikseen annettujen terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Toiminta tulee toteuttaa siten, että osallistujien välillä säilyy tosiasiallisesti 2 metrin turvaväli koko toiminnan ajan.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminta sallitaan ulkona. Aikuisten kilpailutoimintaa voidaan toteuttaa ulkona 1.6. alkaen 50 hengen ryhmäkoko huomioiden. Kaiken ikäisten toiminnassa on noudatettava harrastusten terveysturvallisuusohjeita. Kisojen yleisöä koskevat aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamäärästä.

Kunta suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Kunnan hallinnoimissa tiloissa rajoitukset ovat voimassa 30.6.2021 asti. Rajoituksiin voi tulla muutoksia epidemiatilanteen niin vaatiessa.

Terveysturvallisuussuunnitelma

Harrastustoiminnan toteuttajan ja kesäleiritoiminnan järjestäjän tulee laatia ja lähettää terveysturvallisuuslomake vapaa-aikapalveluille ennen toiminnan aloittamista. Lomakkeella ilmoitetaan joko yksi koko toimijan toimintaa koskeva terveysturvallisuussuunnitelma tai toimija laatii erilaisia toimintamuotoja koskevat erilliset terveysturvallisuussuunnitelmat. Harrastustoimijan on pystyttävä täyttämään jokainen edellytetty kohta tai vuorot perutaan. Lisätietoja: tilavaraukset@kirkkonummi.fi.