Sonkal Veikkolan vuosikokous 2017

Jussi Somero
4.4.2017

Vuosikokous pidetään 12.4.2017 klo 19:30 - 21:30 Veikkolan koululla KESTI-tilassa.

Jäsenten asialistalle esitettävät asiat tulee lähettää seuran sihteerille ([mattipilvio@gmail.com]) 6.4. mennessä.

Tervetuloa Sonkalin väki!

vuosikokouksen esityslista
Aika: ke 12.4.2016 klo 19.30
Paikka: Veikkolan koulu
Osallistujat: ITF Taekwondo Sonkal Veikkola ry:n jäsenet

Kutsun esillepano aika 4.4.2017 yhdistyksen www-sivuille

Esityslista:
1.    Kokouksen avaus
2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat
3.    Todetaan kokouksen lainvoimaisuus ja äänivaltaisuus
4.    Toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen esittely vuodelta 2016
5.    Toiminnantarkastuskertomuksen esittely vuodelta 2016
6.    Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle vuodesta 2016
7.    Toimintasuunnitelma 2017
8.    Budjetti 2017
9.    Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja toiminnantarkastajat 2016
10.    Muut esille tulevat asiat
11.    Kokouksen päättäminen

Jussi Somero, puheenjohtaja