Sonkal Veikkolan vuosikokous

Jussi Somero
9.5.2019

Sonkal Veikkolan vuosikokous

Aika: Ti 21.5.2019 klo 18-20

Paikka: Veikkolan koulu, neuvotteluhuone KESTI

Tervetuloa jäsenet kokoukseen.

Käsiteltävät asiat:

1§. kokouksen avaus

2§. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3§. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5§. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6§. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7§. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8§. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9§. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10§. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Mikäli halutaan joku asia käsiteltäväksi kokouksessa, se pyydetään lähettämään seuran e-mailiin [ svtkd.mgt @gmail.com) viimeistään 14.5.2019.