Sonkal Veikkolan vuosikokous 2020

Jussi Somero
24.4.2020

Hei kaikki jäsenet!

Sonkal Veikkolan vuosikokous on päätetty pitää etäyhteyksillä koronavirustilanteen johdosta. Jos haluat mukaan kokoukseen lähetä e-mail -osoitteesi Jussi Somerolle (svtkd.jussi@gmail.com), niin saat linkin kokoukseen, jolla pääset mukaan Teams kokoukseen.

Aika: 8.5.2020 klo 19:00-21:00
Paikka: Teams

Käsiteltävät asiat:

1§. kokouksen avaus

2§. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3§. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5§. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6§. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7§. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8§. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9§. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10§. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Mikäli halutaan joku asia käsiteltäväksi kokouksessa, se pyydetään lähettämään seuran e-mailiin [ svtkd.mgt @gmail.com) viimeistään 1.5.2020.