Harjoitukset edelleen tauolla 31.1.2021 saakka koronarajoitusten vuoksi Veikkolassa ja Nummelassa

Jussi Somero
6.1.2021

Koronavirusepidemia on leviämisvaiheessa koko Uudellamaalla – rajoitukset ja suositukset jatkuvat Kirkkonummella 31.1. asti.

Lue koko tiedote täältä.
Lisätiedot: tilavaraukset(a)kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kunnassa jatketaan seuraavia koronarajoituksia 31.1.2021 saakka:

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiiriä koskeva kielto järjestää sisä- ja ulkotiloissa yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia jatkuu 31.1.2021 asti. 

Enintään 10 hengen tilaisuuksia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Enintään 10 hengen tilaisuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina, kun se on mahdollista.

Julkiset tilat

Kunnan yleisölle avoimet sen hallinnoimat alla mainitut julkiset tilat pidetään suljettuina 31.1.2021 asti. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat/pitävät suljettuina vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

Suljettavat tilat:

 • kirjastot
 • nuorisotilat
 • uimahalli
 • väestönsuojan liikuntahalli, muut sisäliikuntatilat ja koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö
 • kuntosalit
 • asukaspuistot
 • varhaiskasvatuksen kerhot
 • kunnantalo, asiointi ajanvarauksella tai soittamalla ovikelloa

Koulujen iltapäiväkerhotoiminta jatkuu.

Kirjasto tarjoaa lainattavan aineiston noutopalvelua ja palautusmahdollisuutta. Kirjaston sivuilta löytyy tarkemmin tietoa toiminnasta.

Kunnantalolla asiointi tapahtuu joko ajanvarauksella tai soittamalla ovikelloa. Ajanvaraukset puhelimitse numerosta 040 1269 605 (vahtimestari) tai palvelupisteestä numerosta 09 2967 2220. Ovikello sijaitsee Aseman Ostarin puoleisella sivuovella.

Rajoitukset ovat voimassa 31.1.2021 asti.

Koska poikkeuksellinen tilanne jatkunee vielä kevätkaudenkin ja rajoitukset voivat vaihdella paikallisesti, kunnan hallinnoimat suuret kokoontumistilat eivät ole vuokrattavissa 5.4.2021 saakka.

 

 

Ryhmäharrastustoiminta

Kunnan järjestämä alle 20-vuotta täyttäneiden sisätiloissa ja 20-vuotta täyttäneiden sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminnan keskeytystä jatketaan 31.1.2021 asti. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etämuotoisena. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä. Myös ulkotilojen pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.   

Musiikkiopisto, kuvataidekoulu ja kansalaisopisto tiedottavat asiakkaitaan tarkemmin ohjeistusten mukaisista opetuksen järjestelyistä. Myös liikuntapalvelut tiedottaa lähipäivinä asiakkaitaan tarkemmin, joko puhelimitse tai sähköpostitse ohjatun liikunnan järjestelyistä.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

 

Kunta suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 31.1.2021 asti.

Coronavirusepidemin i spridningsfasen i hela Nyland – begränsningarna och rekommendationerna fortsätter till och med 31.1 i Kyrkslätt

Läs hela meddelande här.
Mer information: tilavaraukset(a)kirkkonummi.fi


I Kyrkslätts kommun fortsätter följande coronabegränsningar till och med 31.1.2021:


Offentliga tillställningar

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förbud mot ordnandet av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt förlängs till och med 31.1.2021. 

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Av sammankomsterna med högst 10 personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

Offentliga lokaler

Alla följande för allmänheten öppna offentliga lokaler som förvaltas av kommunen hålls stängda till och med 31.1.2021. Det rekommenderas att privata aktörer stänger/håller motsvarande motions- och fritidslokaler stängda.

Lokaler som stängs:

 • biblioteken
 • ungdomslokalerna
 • simhallen
 • skyddsrummets idrottshall, andra lokaler för innegymnastik och kvälls- och veckoslutsanvändningen i skolornas gymnastiksalar
 • gymmen
 • invånarparkerna
 • klubbarna inom småbarnspedagogiken
 • kommunhuset, uträttande av ärenden endast med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan

Skolornas eftermiddagsklubbar fortsätter sin verksamhet.

Biblioteket erbjuder avhämtningstjänst för lånematerial och återlämningsmöjlighet. På bibliotekets webbplats finns mera information om verksamheten.

I kommunhuset kan man uträtta ärenden med tidsbeställning eller genom att ringa på dörrklockan. Tidsbeställning per telefon på numret 040 1269 605 (vaktmästaren) eller via servicekontoret på numret 09 2967 2220. Dörrklockan finns vid sidodörren mot köpcentret Kirkkonummen Ostari.

Begränsningarna gäller till och med 31.1.2021.

Eftersom den exceptionella situationen antas fortsätta ännu under våren och begränsningarna kan variera på olika orter är det fram till 5.4.2021 inte möjligt att hyra de stora sammanträdeslokalerna som förvaltas av kommunen.

Hobbyverksamhet i grupp

All hobbyverksamhet i grupp som anordnas av kommunen för under 20 år fyllda inomhus, och för över 20 år fyllda inomhus och utomhus är avbruten och avbrottet förlängs till och med 31.1.2021. Hobbyverksamhet ordnas enligt möjlighet på distans. Det ordnas inga tävlingar, matcher eller serieverksamhet. Nya turer beviljas inte. Omklädningsrummen och servicebyggnaderna på uteområdena hålls också stängda.   

Musikinstitutet, bildkonstskolan och medborgarinstitutet informerar sina kunder närmare om hur undervisningen ordnas enligt anvisningarna. Också idrottstjänsterna informerar inom de närmaste dagarna sina kunder antingen per telefon eller e-post om arrangemangen gällande den ledda motionen.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

 

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer samma begränsningar.

Begränsningarna gäller till och med 31.1.2021.


Kokous- ja liikuntatilat sekä ulkoharrastuspaikat (päivitetty 8.1.2021)

 • Kunnan kaikki tilavaraukset on peruttu 18.12.2020-31.1.2021. Peruutus koskee kaikkia kunnan hallinnoimia tiloja.
 • Uimahalli sekä kuntosali ovat suljettuina 18.12.2020-31.1.2021.
 • Kunnalta varattavia ulkoliikuntapaikkoja voi varata alle 20-vuotiaiden enintään 10 hengen ryhmille. Isolla jalkapallokentällä sallitaan neljä toisistaan erillistä enintään 10 hengen ryhmää. Järjestäjän tulee valvoa, että aluehallintoviraston määrittämistä välimatkoista pidetään kiinni ja turvallisuussuosituksia noudatetaan.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaan liittyviä rajoituksia arvioidaan 14.1.2021 uudelleen.

Lisätietoa: Vihdin kunnan palvelut - Vihti