Vuosikokous ja seuran uusi hallitus

Juha Hoffren
26.5.2021 klo 19:30

26.5.2021 Etänä pidetyssä Sonkal Veikkolan sääntömääräisessä vuosikokouksessa
annettiin aikaisemmalle hallitukselle vastuuvapautus ja valittiin uudet hallituksen jäsenet.

Aikaisemmassa hallituksessa olleet perustajajäsenet:
Sabumnim Jussi Somero, Sabumnim Panu Mäkelä, Sabumnim Leon Schadvoyn,
Boosabumnim Matti Pilviö ja Boosabumnim Anne Jauhanen päätettiin samalla
nimittää seuran kunniajäseniksi.

Aikaisemmasta hallituksesta jatkaa uudessa hallituksessa puheenjohtajana Sabumnim Jussi Somero.
Muut hallitukseen valitut jäsenet ovat: Janne Raunio, Juha Hoffrén, Lars Aikala ja Tapio Tallgren.