Sääntömääräinen vuosikokous la 27.4.2024 klo 16:00

Lars Aikala
15.4.2024

Ilmoita osallistumisesi lars.aikala@gmail.com (tai WhatsAppillä) to 25.4.2024 mennessä, jotta voimme varata sopivasti tilaa.

Sääntömääräinen vuosikokous la 27.4.2024 klo 16:00

Paikka: Taverna Dawi
Osoite: Eerikinkartanontie 2, 02880 Veikkola

Seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen on tervetulleita kaikki
jäsenmaksun maksaneet ja lisenssin omaavat jäsenet.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1§. kokouksen avaus

2§. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3§. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5§. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6§. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7§. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8§. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9§. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10§. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Ilmoita osallistumisesi lars.aikala@gmail.com (tai WhatsAppillä) to 25.4.2024 mennessä, jotta voimme varata sopivasti tilaa.