Sonkal Veikkolan sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 26.4.2023 klo 18:00 - 20:00
Paikka: Mummola kahvila

Paikka: Mummolakahvila  (www.mummolakahvila.fi)
Osoite: Vanhatie 26, 02880 Veikkola, Finland

Seuran sääntömääräiseen vuosikokoukseen on tervetulleita kaikki
jäsenmaksun maksaneet ja lisenssin omaavat jäsenet.
Vuosikokouksessa käsitellään seuran budjetti ja talousasiat sekä valitaan hallituksen jäsenet.

Jos haluat osallistua etänä, pyydä whatsapissa tai sähköpostilla kutsulinkki
Tapio Tallgren (@gmail.com).
 


Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1§. kokouksen avaus

2§. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3§. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5§. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6§. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7§. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8§. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9§. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10§. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.